Vzdialený videomonitoring (videodohľad) je najbezpečnejším a najekonomickejším riešením pre stráženie stavebných procesov a priestorov. Pasívnu ochranu zabezpečujú kamerové systémy a poplachovéé systémy rozmiestnené okolo objektu, poskytujúce úplný výhľad na objekt a napojené na vzdialený monitoring. V prípade príchodu signálu na dispečing Patentu, ak dispečeri na základe živého obrazu kamier považujú aktívny zásah za potrebný, okamžite to oznámia výjazdovej jednotke za účelom odstránenia problému.